سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا بدر زاده –
مسیب سبزه ای –

چکیده:

سنگ‌های کردیریت – آنتوفیلیت دار و میگماتیت های همراه آن‌ها برای پی بردن به خاستگاه این سنگ‌های کمیاب در منطقه سرابی همدان مورد بررسی دقیق قرار گرفت. مطالعات صحرایی نشان داد که این سگ‌ها طی فرایند میگماتیتی شدن سنگ‌های پلیتیک منطقه سرابی همدان وجود آمده‌اند. بر اثر میگماتیتی سنگ‌های پلیتیک این منطقه که جزمی از حال دگرگونی اطراف باتوولیت همدان می‌باشند مذاب های گرانیتوئید ( MOBILIZATE ) به‌وجودآمده و تو فال باقی‌مانده آن ( RESTITE ) سنگ‌هایی است که سبحانی کردیریت – آنتوفیلیت غنی می‌باشد. مطالعه روابط بین کانی‌های رستیت مرز کرد و مبیلیزای گرانیتی نشان از آن دارد که بین مذاب لوکوکراتیک حاصل از ذوب بخشی و تو فال کردیریت – آنتوفیلیت تبادلات یونی نیز صورت گرفته است .