سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

غلامرضا چالوک –

چکیده:

بشر در طول تاریخ از زمانی که به زندگی اجتماعی روی آورده مهمترین کالایی را که از دستگاه حاکمه مطالبه کرده ، امنیت بوده است بنابراین انتظام بخشی بعنوان رکن بسیار مهم حکومت در تولید امنیت اجتماعی و فردی باید بتواند به این انتظار مردم پاسخ مؤثر بدهد . یکی از مطالبات مهم مردم به هنگام وقوع حوادث مرگبار و بروز خطر یا احساس تهدید این است که نیروهای امدادی ، انتظامی و امنیتی با سرعت هرچه بیشتر در صحنه حاضر شوند و با انجام عملیات مناسب در دفع خطر و تامین امنیتنقش محوری و مؤثری را ایفاء نمایند. انتظام بخشی در بحرانهای ناشی از سوانح دارای دو محور است اول نظم اجتماعی و دوم جامعه شناختی نظم که هریک به ترتیبدارای نگاهی سخت افزاری ونرم افزاری به نظم است .این مقاله بر آن است تا ویژگیها و مولفه های موثر در تامین امنیت انتظامی جامعه رادربحرانهای ناشی از سوانح طبیعی جهت ترسیم سیمایی آرمانی از امنیت ملی ارایه نماید .