سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی بیگدلو – کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران – واحد سرمایه گذاری مرکز گست
محمد اصولیان – دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی – شرکت سرمایه گذاری بیم

چکیده:

سرمایه گذاری مخاطره پذیر به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین مالی کسب وکارهای کارآفرینانه و تکنولوژیک نقش مهمی را در اقتصاد ایفاء می کند . اما این بحث در کشور ما مراحل آغازین معرفی خود را طی می کند و تاکنون آنگونه که بایسته و شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است . از این رو در این نوشتار پس از بررسی نقش سرمایه گذاری مخاطره پذیر در اقتصاد به طور عام، پیشنهادهایی برای ایجاد و رشد این حوزه در کشورمان ارائه شده است، که امید می رود با همکاری تمامی عوامل موثر در این مقوله به زودی شاهد بازار یکپارچه سرمایه مخاطره پذیر در ایرانباشیم .