سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا امیری اوغان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
محمد مقدم – دانشگاه تبریز
محمود مصباح – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
سید یعقوب صادقیان مطهر – موسسه تحقیقات اصلاح و تیهه بذر چغندرقند

چکیده:

در این مطالعه تعداد ژن های مقاومت به ریزومانیا در منبع مقاومت WB42 و سطح مقاومت به ریزومانیا در دو منبع Holly-1 و WB42 بررسی گردید. هر دو منبع با والدین حساس تلاقی داده شده و نسل های F2 و F1 و BC1 تهیه شدند.