سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا کریمی – بخش تحقیقات شرکت ایران سوئیچ

چکیده:

سیاستگذاری انرژی، یکنواخت کردن منحنی بار و استفاده بهینه از سرمایه گذاریها از مسائلی است که در تدوین تعرفه های برق موثر می باشد . برای انجام امور فوق اندازه گیری مصرف انرژی در ساعتهای مختلف و مشخص نمودن میزان ماکزیمم دیماند مشترک در ساعات پیک و غیر پیک الزامی است . برای این منظور یک دستگاه اندازه گیری میکروپروسسوری برای نصب در داخل کنتور طراحی شده است . این د ستگاه که در م حل دیماند مترهای مکانیکی در کنتورهای دو تعرفه نصب می شود ماکسیمتر نامیده می شود ولی قابلیتهای آن به مراتب بیشتر از یک دیماندمتر مکانیکی است . با برنامه ریزی مناسب این دستگاه و تدوین تعرفه های مختلف می توان مدیریت بار را به بهترین وجه انجام داد . در این مقاله قابلیتهای این دستگاه که به سفارش شرکت کنتورسازی ایران طراحی و ساخته شده است و در آینده در کنتورهای دو تعرفه نصب خواهد شد، تشریح می گردد .