مقاله ماکياوليسم و مشابهت هاي مندرج در کليله و دمنه و مرزبان نامه با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲۲ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: ماکياوليسم و مشابهت هاي مندرج در کليله و دمنه و مرزبان نامه با آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماكياوليسم
مقاله كليله و دمنه
مقاله سياست
مقاله اخلاق
مقاله نيرنگ و تزوير
مقاله قدرت
مقاله دين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اطمينان خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: حلبي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش هدف ماکياوليسم و روش سياسي آن مطرح مي شود. هدف نهايي ماکياوليسم، رسيدن به قدرت و حفظ و تداوم آن و روش سياسي ماکياوليسم، دست يافتن به اهداف سياسي به هر طريق ممکن است. بنابراين قول معروف که هدف، وسيله را توجيه مي کند، در راه دست يابي به قدرت حاکمه به راحتي مي توان ارزش هاي اخلاقي را ناديده انگاشت. انديشه هاي سياسي ماکياوليسم پسنديده نيست، ليکن همين انديشه ها موجب پيدايش ناسيوناليسم و سکولاريسم، يعني «جدايي دين از سياست»، شده است و از اين نظر حق بزرگي به گردن فلسفه سياسي غرب دارد.