مقاله ماگماتيسم ترسير- کواترنر در منطقه دهج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زمين و منابع از صفحه ۷۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: ماگماتيسم ترسير- کواترنر در منطقه دهج
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فازهاي ماگمايي
مقاله سنگ هاي آتشفشاني
مقاله دهج
مقاله ترسير
مقاله كواترنر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي عابديني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مظفرزاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد مطالعه در غرب و شمال غرب استان کرمان و جنوب شهرستان انار واقع مي باشد. ويژگي هاي کلي زمين شناسي منطقه مورد مطالعه، همان ويژگي هاي کمان اروميه دختر جنوبي (ساب زون ماگمايي کرمان) مي باشد. در اين منطقه تنها سنگ هايي كه برونزد دارند عبارت اند از: سنگ هاي آتشفشاني و نيمه آتشفشاني ها و نفوذي هاي كوچك تا متوسط. بر اساس مطالعه مقاطع نازک سنگهاي منطقه به دسته هاي زير قابل تقسيم هستند:
الف: آندزيت ها و کوارتز آندزيت ها، ب: داسيت ها و ريو داسيت ها، ج: سنگهاي بازيک و نفوذي هاي بازيك مانند دايك ها و استوك ها، د: توده هاي نفوذي كم عمق پورفيري متوسط تا اسيدي.
در طول ترشير در منطقه مورد مطالعه ۵ فاز ماگمايي رخ داده است اين فازها عبارتاند از:
فاز آتشفشاني ائوسن که با فعاليتهاي بازالتي- آندزيتي شروع مي شود، فاز آتشفشاني ائوسن- اليگوسن که اغلب ترکيب اسيدي و فوق اسيدي دارد، فاز نفوذي ديوريت تا توناليتي، فاز ولکانيکي و ساب ولکانيکي ميو-پليوسن كه مهمترين فاز ماگمايي در منطقه مي باشد و سرانجام فاز ولکانيکي و ساب ولکانيکي پليوكواترنر.
بر اساس نمودارهاي تعيين سري ماگمايي سنگهاي منطقه در سري کالک آلکالن قرار مي گيرند. همچنين در نمودار هاي تعيين محيط تكتونيكي، اين سنگها در حاشيه فعال قاره اي قرار مي گيرند، شواهد ژئوشيميايي موجود نشان مي دهند که ماگماهاي سنگهاي منطقه مورد مطالعه خويشاوندي ها مشترك دارند و در يک محيط فرورانش تشکيل شده اند. اين مساله با کل ماگماتيسم اروميه- دختر نيز همخواني دارد.