سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصور وثوقی – دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین
منصور قربانی – دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین

چکیده:

با توجه به تظاهر سنگهای آتشفشانی ونیمهآتشفشانی و پدیده های وابسته به آن باید چهارگوش تکاب را در زمان ترسیر – کواترنر یک منطقه فعال آتشفشانی محسوب کرد که شواهد آن هنوز هم بصورت چشمه های آبگرم دیده می شود.
با توجه به بررسهای صحرایی، آزمایشگاهی و بر اساس تحلیل داده های حاصل از تجزیه ۱۰۰ نمونه سنگی، سنگهای ماگمایی ترسیر – کواترنر منطقه تکاب از نظر پترولوژیکی به سه دسته زیر قابل تقسیم هستند:
– سنگهای گروه آندزیتی – بازالتی که بطور غالب متعلق به میوسن هستند و دارای سرشت آلکالنی بوده اند ولی بر اثر پدیده هایی چون اختلاط و آلایش به سریهای تحولی و کالکوآلکالنی گرایش پیدا کرده اند.
– سنگهای اسیدی آتشفشانی و نیمه آتشفشانی باسن الیگوسن بالا تا پلیوسن که حاصل ذوب بخشی پوسته بر اثر نفوذ ماگماهای بازی می باشند.
– بازالتهای کواترنر که مستقل از دیگر ماگماهای ترسیر می باشند و سرشت آلکالنی دارند.