سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد قانعی اردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیا م نور(سخنران)
محمدعلی مکی زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب تنگ چنار و در محدوده ای به مختصات ٥٤ درجه و ١٥ دقیقه تا ٥٤ درجه و ٣١ دقیقه طول شرقی و ٣١ درجه تا ٣١ درجه و ١٥ دقیقه عرض شمالی واقع شده است. سنگهای ولکانیک و آذرآواری ائوسن گستره وسیعی را در منطقه مورد مطالعه پوشانده است و با طیف ترکیبی سنگ شناسی ریولیت، داسیت، آندزیت و بازالت می باشد.دردیاگرامهای هارکر طیف پیوسته ای بین ترکیبات سنگی وجود دارد که مبین تفریق ماگمایی می باشد. براساس دیاگرامهای ژئوشیمیایی این سنگها ماهیت متاآلومین و کالکوآلکالن پتاسیم متوسط تا بالا را دارند وبالاخره سنگهای منطقه دارای منشاء اختلاطی (گوشته – پوسته) و در ارتباط با حاشیه فعال قاره ای می باشند.