سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد حیدری – گروه معدن، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
محسن موید – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
فرزین طالبی راد – واحد زمین شناسی و اکتشاف، طرح مس سونگون ، شرکت ملی صنایع مس ایران

چکیده:

ماگماتیسم پلیو – کواترنر در منطقه اهر – ورزقان (شمال اذربایجان شرقی) شامل فعالیتهای ولکانیک و ساب ولکانیک است که ترکیب آنها از بازالت های آلکالن سدیک تا تراکی آندزیتبازالتی، داسیت وریوداسیت تغییر می کند. فعالیت های ماگمائی ابتدا با فوارن های اسید و نفوذ دم های حد واسط تا اسید شروع شده و در انتها به فوران های حتد واسط متمایل به بازیک و بازالتهای آلکالن سدیک ختم شده است. این ویژگی می تواند ناشی از ذوب بخشی گوشته با نرخ کم، تولید ماگمای بازالتی آلکالن سدیک و جایگزینی آن در قاعده پوسته و در نهایت تولید ماگماهای هیربد دراین منطقه باشد. سرشت ماگمای ملد این سنگ ها در محدوده معدم مس سونگون کالکوآلکالن با پتاسیم پائین بوده و در تمامی نمونه ها نسبت Na2O/K2O همواره از یک بزرگتر است. این سنگ ها در مقایسه با سنگهای هم ارز در زونهای ریفتی از LREE فقیر بوده و در مقابل غنی شدگی مشخصی از LILE نشان می دهند. در دیاگرام های تفکیک کننده محیط تکتونیکی ، این توده ها در محیط های قوس ماگمایی پس برخوردی (Post Collision Arc) قرار می گیرند.