سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا تابش پور – دانشجوی دکترا، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر گل افشانی – دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله علاوه بر معرفی مختصر سیستم های متداول برای حفاری و استخراج نفت و گاز از آب های عمیق، برخی از ایده هایی که باعث بهینه سازی طرح می گردد، مورد بررسی و تشریح قرار می گیرند. وجود ذخایر نفت و گاز در دریاهای عمیق، اهمیت پرداختن به مقوله سازه های مناسب برای استخراج نفت از این دریاها را نشان می دهد. دریای خزر به علت عمق بسیار بیشتر نسبت به دریاهای جنوبی کشور، دارای شرایط ویژه ای در تمام مراحل مربوط به کشف، حفاری، استخراج و انتقال نفت و گاز می باشد. در این مقاله توضیحات کلی در مورد آمار و انواع سکوهای مناسب برای دریای عمیق آورده شده است. چنین مطالعاتی به منظور اتخاذ تصمیم بهینه در مورد انتخاب نوع و خصوصیات سکوی حفاری و استخراج و همچنین بهینه سازی طرح انتخاب شده ، ضروری می باشد.