سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روزبه معانی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده کامپیوتر، تهران
سعید پارسا – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده کامپیوتر، تهران

چکیده:

در این مقاله چگونگی ایجاد یک محیط نرم افزاری برای کنترل و مبادله متنهای XML در تجارت الکتورنیک شرکت با شرکت ٣ ارائه شده است . در این محیط می توان متنXML را پس از کنترلهای اولیه از یک زبان ب ه زبان محاوره ایو یا هر زبان تعریف شده توسط کاربر تبدیل نمود . علت ا یجاد ا ین مح یط مشکل غیر انگلیسی زبانها در مبادله الکترونیک داده ها است که بر مبنا ی زبان انگلیسی می باشد . علاوه بر این در محیط نرم افزار ی پیشنهاد ی، جهت حصول اطمینان از صحت پیامهای مبادله شونده، عملیات آزمون نوع، کنترلهای مفهومی و ساختاری نیز انجام می گیرد.