مقاله مبادله گرهاي حرارتي در سيكل هاي مايع سازي C3MR توليد LNG، منحني هاي حرارتي شكل گرفته و بررسي اثر آن در بازدهي انرژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: مبادله گرهاي حرارتي در سيكل هاي مايع سازي C3MR توليد LNG، منحني هاي حرارتي شكل گرفته و بررسي اثر آن در بازدهي انرژي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاز طبيعي مايع شده
مقاله پروسه مايع سازي C3MR
مقاله بازده
مقاله منحني حرارتي
مقاله اكسرژي -Hysys

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فصيح بيكي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق قصد داريم با مدلسازي يك سيكل مايع سازي توليد  LNG(يك پروسه C3MR) توسط نرم افزار هايسيس، ضمن بررسي منحني هاي حرارتي شكل گرفته در مبادله گرهاي اصلي قسمت تبريد و مايع سازي پروسه مايع سازي گاز طبيعي، راهكارهايي جهت افزايش بازدهي انرژي و مصرف كمتر انرژي در اين پروسه ارايه دهيم. سپس به بررسي نحوه انتخاب المان هاي مختلف اين قسمت از يك مجتمع مايع سازي گاز طبيعي بپردازيم. در اين تحقيق ابتدا قسمت تبريد و مايع سازي پروسه فوق الذكر مدلسازي شده و منحني هاي حرارتي به وجود آمده در مبادله گرهاي اصلي در حالت بهينه نشده ارايه مي شود. بدين منظور براي پيش بيني خواص ترموديناميكي گاز طبيعي و مبردها از معادله حالت مناسب استفاده مي شود. در ادامه دو روش براي بهينه سازي مصرف انرژي در اين پروسه بر مبناي منحني هاي حرارتي در مبادله گرها ارايه مي گردد. در روش اول بهينه سازي بر مبناي قانون دوم ترموديناميك و كاهش تلفات اكسرژي با كم كردن فاصله منحني هاي حرارتي و اختلاف دما بين دو جريان مبرد و گاز طبيعي با پيشنهاد تركيب مبرد و مشاهده اثر آن بر اين منحني و ميزان مصرف انرژي انجام مي پذيرد. در روش دوم بهينه سازي توسط بهينه ساز هايسيس و بر مبناي امتحان تركيب هاي اتفاقي مبرد در سيكل هاي مايع سازي و فوق سرماساز انجام مي پذيرد. همگرايي تركيب و دبي مبردهاي پيشنهادي در روش اول و دوم صحت روش اول و درستي پيش بيني ها را مشخص مي كند. نتايج نشان مي دهد كه با استفاده از مفهوم فوق مي توان مصرف انرژي در اين پروسه را در شرايط يكسان توليد نسبت به حالت قبل از بهينه سازي (%۵٫۳۶) ۱۰٫۴MW كاهش داد.