مقاله مباني ادبيات مقاومت معاصر ايران و عرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ادبيات پايداري (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: مباني ادبيات مقاومت معاصر ايران و عرب
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات مقاومت
مقاله ادبيات معاصر
مقاله ادبيات عربي
مقاله ادبيات فارسي
مقاله نماد
مقاله اسطوره
مقاله رمز
مقاله شعر
مقاله نثر
مقاله مباني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني نيا ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به گسترش مفهوم ادبيات مقاومت در ادبيات معاصر جهان، به ويژه در ادبيات معاصر ايران و عرب و با توجه به ويژگي خاصي که اين نوع و گونه ادبي در جهان معاصر و در ميان انواع ادبي گوناگون جهان پيدا کرده است، در اين گفتار سعي مي شود برخي مباني و اصول اصلي ادبيات مقاومت در جهان معاصر ايراني و عرب تبيين شود و تا سر حد امکان عوامل بروز و برجسته شدن اين نوع ادبي در اين دو ادبيات مهم، معاصر معرفي گردد، هم چنين از بزرگان ادب مقاومت در هر يک از دو ادبيات سخن به ميان آيد، آنگاه، نمادها و اسطوره هاي مهم مورد نظر شاعران و اديبان در بيان انديشه هاي خود در اين نوع مهم ادبي به طور مختصر تجزيه و تحليل شود.