مقاله مباني زيبايي شناسي استعاره از ديدگاه عبدالقاهر جرجاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مباني زيبايي شناسي استعاره از ديدگاه عبدالقاهر جرجاني
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلاغت
مقاله استعاره
مقاله زيبايي شناسي
مقاله عبدالقاهر جرجاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انوار سيداميرمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: ديباجي سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالحسيني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استعاره از مباحثي است كه از گذشته دور ذهن متفكران حوزه هاي مختلف علوم بشري را در سراسر گيتي به خود مشغول داشته است. در حوزه ادب، از آنجايي كه استعاره بزرگ ترين كشف هنرمند و عالي ترين امكانات در حيطه هنري و از كارآمدترين ابزار تخيل و به اصطلاح نقاشي در كلام است مورد توجه ويژه اديبان و ناقدان برجسته بوده و هست. بلاغت دانان اسلامي نيز كه بسياري از بزرگان ايشان ايرانياني بوده اند كه زبان عربي را در آغاز به درس آموخته اند، مانند ديگر پژوهشگران عرصه ادبيات جهاني درباره اين صنعت بلاغي ژرف انديشي ها كرده اند. از جمله ناقدان و بلاغت دانان برجسته اسلامي عبدالقاهر جرجاني (متوفي ۴۷۱ ق) است كه با تلاش روشمند خود موفق شد به افق هاي بي سابقه اي در مطالعات ادبي و زباني از جمله استعاره دست يابد كه تا آن زمان سابقه نداشت. او معيارهايي را به عنوان مباني زيبايي شناسي استعاره ارايه كرده است كه در اين مقاله سعي بر آن است، هر چند مختصر، به تبيين اين مباني پرداخته شود.