مقاله مباني شكل گيري و اصول سازمان يابي كالبدي شهر اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات شهر ايراني اسلامي از صفحه ۱۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مباني شكل گيري و اصول سازمان يابي كالبدي شهر اسلامي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر اسلامي
مقاله انسجام شهري
مقاله وحدت
مقاله معنويت
مقاله انتظام هماهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش جابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرها و مجتمع هاي زيستي از جمله بارزترين و ملموس ترين جلوه هاي فرهنگ بشري است که با ارايه فضاهايي عيني و قابل ادراک، بسياري از مولفه هاي فکري و ذهني متاثر و منتج از آن را بيان مي کند. علاوه بر اين نوع ارتباط، فضاهاي شهري، محيطي فرهنگ ساز و تاثيرگذارند که مي توانند در شکل گيري نظامِ زيرساختي و ذهني جامعه اثربخش باشند. شهرهاي اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. آن چه اين مقاله در پي آن است، تحليل مباني شکل گيري و اصول سازمان يابي شهرهاي سنتي اسلامي است که در راستاي دستيابي به آن، پيشينه تاريخي شهرهاي اسلامي، خصوصيات کالبدي و عوامل موثر در شکل گيري آنها مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. اين تحليل در تبيين مباني انتظام و شكل گيري شهرهاي اسلامي، با طرح بعد معناگرا و عرفاني فرهنگ و هنر اسلامي در بنياد و حيات کالبد شهري، اصول وحدت گراي فرهنگ ديني در انتظامِ هماهنگ، شهر اسلامي را مورد تاکيد قرار داده است.