مقاله مباني علم تاريخ در تفکر وصاف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تاريخ نگري و تاريخ نگاري (علوم انساني) از صفحه ۹۹ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: مباني علم تاريخ در تفکر وصاف
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخنگاري
مقاله علم تاريخ
مقاله تاريخ وصاف
مقاله ايلخانان
مقاله وصاف شيرازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهاني منفرد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کتاب تجزيه الامصار و تزجيه الاعصار، مشهور به تاريخ وصاف، تاليف عبداله شيرازي، ملقب به وصاف الحضره، يکي از مهم ترين متون تاريخنگاري ايراني است. اين اثر، افزون بر اخبار تاريخي، ديدگاه هاي مولف درباره اصول و مباني دانش تاريخ را نيز در بر دارد. اين نوشتار مي کوشد از خلال سبک تاريخنگاري وصاف و همچنين اشارات مستقيم و غير مستقيم او، به ديدگاه هايش در اين زمينه دست يابد. براي تحقق اين هدف، پرسشي چنين مطرح شده است: ديدگاه هاي معرفت شناسانه وصاف شيرازي درباره مباني علم تاريخ چيست و چه تاثيري در روش تاريخنگاري وي داشته است؟ در پاسخ به اين پرسش فرضيه اي نيز ارایه شده است: بينش معرفت شناسانه وصاف شيرازي درباره مباني علم تاريخ، سبب اتخاذ روش علي، انتقادي، بر پايه بي طرفي تاريخي شده و تاريخنگاري وي را از سطح يک واقعه نگاري به سطحي نزديک به تاريخنگاري علمي ارتقا داده است.
در اين مقاله ضمن مروري بر زندگينامه وصاف شيرازي از ديدگاه هاي او درباره چيستي تاريخ، فايده و هدف معرفت تاريخي و ملاحظات روش شناختي در اثر او سخن رفته است. وصاف به علم بودن معرفت تاريخي باور داشته و تاريخ را از اقسام حکمت دانسته است. او در روش تاريخنگاري خود به دو رويکرد انتقادي و علي توجه داشته و کوشيده است با رعايت بي طرفي تاريخي، اين دو رويکرد را در تاريخ خود به کار بندد. بدينسان او از واقعه نگاري محض فاصله گرفته و بينش تاريخي را از مرزهاي سنتي و رايج آن فراتر برده است.