مقاله مباني فقهي اعتبار نظر اهل خبره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: مباني فقهي اعتبار نظر اهل خبره
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهل خبره
مقاله نظر اهل خبره
مقاله حجيت
مقاله مباني
مقاله سيره عقلا
مقاله وثوق و اطمينان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درخصوص مبناي اعتبار نظر اهل خبره، وجود سيره عقلا بر رجوع به اهل خبره و عدم ردع از چنين سيره اي در شرع، مورد تاکيد فقها بوده و نظر مخالف يافت نشده است. در عين حال، برخي ضمن تاييد اين مطلب، حصول وثوق و اطمينان از نظر اهل خبره را لازم دانسته اند. عده اي هم شرايط شهادت را در اهل خبره ضروري شناخته اند، يعني نظر اهل خبره را نوعي شهادت تلقي کرده آن را از باب شهادت معتبر شناخته اند.