مقاله مباني فقهي و حقوقي مسووليت مدني ناشي ازاجتماع اسباب (عنوان عربي: المسؤولية المدنية الناجمة عن اجتماع الدواعي في الاضرار و مبانيها الحقوقية) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۶۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: مباني فقهي و حقوقي مسووليت مدني ناشي ازاجتماع اسباب (عنوان عربي: المسؤولية المدنية الناجمة عن اجتماع الدواعي في الاضرار و مبانيها الحقوقية)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسووليت
مقاله ضمان
مقاله تسبيب
مقاله اتلاف
مقاله اجتماع اسباب (كليدواژه عربي: المسؤولية المدنية
مقاله الضمان
مقاله التسبيب
مقاله الاتلاف
مقاله اجتماع الدواعي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چهكندي نژاد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: