مقاله مباني فلسفي اصلاح ديني از ديدگاه پل تيليش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: مباني فلسفي اصلاح ديني از ديدگاه پل تيليش
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصلاح ديني
مقاله الهيات سيستماتيک
مقاله خدا به مثابه صرف الوجود
مقاله نبوت
مقاله معاد
مقاله کليساي مریي و نامریي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پل تيليش بي ترديد يکي از متکلمان تاثيرگذار قرن بيستم به شمار مي رود. دغدغه اصلي وي آن بود که بين دين و فرهنگ معاصر آشتي برقرار کند. به باور وي دين بايد با فرهنگ عصر همبستگي داشته باشد. اين همبستگي از طريق پرسش و پاسخ صورت مي پذيرد. فرهنگ معاصر، سوال هاي بنيادين عصري را به آستانه دين عرضه مي دارد و دين در قالب نمادهاي اصيل خود به سوالات پاسخ مي دهد.
شرط اصلي پاسخگويي دين آن است که مقوله هاي مهم دين بازخواني شوند. زبان کاملا سنتي نمي تواند به سوالات جديد پاسخ دهد. لذا روش سنتي کارل بارت (Barth karl متکلم سويسي ۱۹۸۶-۱۸۸۶) از پاسخگويي به مسایل جديد ناتوان است. در مقابل روش کاملا اسطوره زدايانه و علم گرايانه رودلف بولتمان (rudelf butman، متکلم آلماني ۱۹۷۶-۱۸۸۴) نيز رضايت بخش نيست. زيرا دين را از محتواي اصيل و غني خود تهي مي سازد. در مقابل اين دو رويکرد، رهيافت تيليش قرار دارد که قرائت عصري مفاهيم و مقوله هاي اساسي ديني بر اساس درون مايه غني و سرشار کتاب مقدس را سرلوحه خود قرار مي دهد. بدون شک بازخواني ضابطه مند مفاهيم ديني از مولفه هاي مهم اصلاح ديني به شمار مي رود. در اين جستار به مباني فلسفي اصلاح ديني از نگاه تيليش پرداخته مي شود.