مقاله مباني مصرف گرايي در دنياي جديد و اصول مصرف در اسلام با تاکيد بر رسانه ملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مباني مصرف گرايي در دنياي جديد و اصول مصرف در اسلام با تاکيد بر رسانه ملي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصول مصرف در اسلام
مقاله رسانه ملي
مقاله سبک زندگي
مقاله طبقه اجتماعي
مقاله مصرف گرايي
مقاله هويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامرضايي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از نظر مفهومي، ميان مفاهيم «دين» و «سبک زندگي»، رابطه اي علي قابل فرض است؛ به گونه اي که برخي از صاحبنظران معتقدند دين در شکل دهي به سبک زندگي نقش بسزايي دارد.
در ميان اديان مختلف، «دين اسلام» به دليل تاثيرگذاري بر سبک زندگي پيروان خود، مقامي برجسته و ممتاز دارد زيرا تنها به ارايه اصول و ارزش هاي کلي، بسنده نکرده و سنن و قوانين عملي بسياري براي حوزه هاي مختلف زندگي بشر ارايه داده است؛ بنابراين، سبک زندگي اي که اسلام ارايه مي دهد، طرح مهندسي ويژه اي را براي کاربرد در زندگي فردي و اجتماعي فراهم مي کند.
از ديد مکاتب و نظريه پردازان غربي، مصرف، يکي از مولفه هاي مهم در سبک زندگي است چنان که اسلام نيز درباره آن دستورات بسياري دارد. از اين رو، در مقاله حاضر، ابتدا سبک زندگي و جايگاه مصرف در آن، از ديدگاه انديشمندان غربي تعريف شده است و در ادامه، با اشاره به برخي از اصول و مباني شريعت اسلام که تاثير شگرفي بر سبک زندگي ديني دارند، اصول مصرف صحيح در اسلام و نقش رسانه ملي در ترويج آن بيان شده است.