مقاله مباني نظري انواع مجازات در مغرب زمين و ردپاي آن در مجازات هاي ايران (مكاتب كلاسيك و پوزيتيويسم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: مباني نظري انواع مجازات در مغرب زمين و ردپاي آن در مجازات هاي ايران (مكاتب كلاسيك و پوزيتيويسم)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مكتب كلاسيك
مقاله مكتب تحققي
مقاله مسووليت اخلاقي
مقاله مجازات
مقاله مسووليت اجتماعي
مقاله جرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزين راد رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حقوق كيفري نيز مانند هر موضوع ديگري، داراي مراحلي از تحولات، افت و خيزها و دگرگوني هاست. انديشمندان در جوامع مختلف به دنبال حل اين معما بوده اند كه چرا عده اي از افراد مرتكب جرم شده و هنجارها و قواعد زندگي اجتماعي را ناديده مي گيرند و حال آنكه بيشتر مردم به اين قواعد پاي بند بوده و به آنها به ديده احترام مي نگرند.
بايد گفت انديشمندان در دوره هاي زماني متفاوت مجازات جرم و پديده بزهكاري را از جنبه هاي مختلف بررسي کرده و نتيجتا نظريه هاي بسيار متنوع و بعضا متفاوت در ارتباط با نحوه كيفر ارايه داده اند.
يكي از ديدگاهها تبيين ماوراي طبيعي از جرم است كه انسان ها به دليل اعمال ناشايست خويش، از سوي قدرت هاي ماوراي طبيعت به واسطه حوادث و مصائب طبيعي مجازات مي شوند. به دنبال آنها آبا كليسا متجاوز از هزار سال در اروپا عنوان جرم با گناه را يكي شمرده و صلاحيت اعمال شكنجه هاي هولناك را جهت تسلط بر مجرمان بدست آوردند. در دوران بعدي ديدگاهي با عنوان مكتب كلاسيك در اعتراض به سياست كيفري حاكم و با ايده هاي عقل باور كه تركيبي از سودمندي مجازات و عدالت مطلق بود در تبيين جرم به وجود آمد و بر اين باور بود كه كيفر، قبل از هر چيز بايد مرتكب را از ارتكاب جرم باز دارد. در اين روش برخي مانند «بنتام» نظرات تند و مستبدانه تري ارايه داده اند. به مرور زمان انتقادات و اشكالاتي بر مكتب كلاسيك وارد شد و منجر به پيدايش مكتب نئوكلاسيك گرديد. از ويژگي هاي اين مكتب توجه به تفاوت هاي ميان اوضاع و احوال مجرمين در وضعيت هاي خاص بود. پس از چندي با پيدايش مكتب اثباتي يا تحققي ايتاليايي در ربع آخر قرن نوزدهم نگرش علمي نسبت به پديده مجرمانه شكل گرفت و مطالعه علمي پديده مجرمانه را عهده دار شد. ديدگاه اثباتي بر مبناي طرز تلقي جديد خود از پديده مجرمانه، قائل به طيف متفاوت و متنوعي از مجازات ها و اقدامات تاميني و اجتماعي گرديد. در اين تحقيق با نگاهي اجمالي نظريه هاي مكاتب كلاسيك و تحققي در خصوص مباني و اهداف مجازات ها تبيين مي شود و سير تحول آنها بررسي مي گردد.