مقاله مباني نظري دفاع مقدس در قرآن كريم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادبيات پايداري (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: مباني نظري دفاع مقدس در قرآن كريم
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن كريم
مقاله مباني نظري دفاع مقدس
مقاله بقا و سعادت انسان
مقاله اراده و انتخاب انسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي نسب عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دفاع، مفهومي مقدس، ارزشي و مبتني بر آفرينش بشر و يكي از اركان بقا، حفظ نوع و سعادتمندي دنيا و آخرت اوست. فهم حقيقي و التزام عملي به آن، سبب امنيت، عدالت و رفاه عمومي مي شود.
اسلام در مورد دفاع مقدس، برخوردار از نظريه اي است كه بر دو مبناي توحيدي استوار است: -۱ خواست و مشيت الهي و خارج از اراده انسان -۲ خواست و مشيت الهي كه بر فطرت‌ يعني آگاهي، اراده و انتخاب انسان مبتني است. در اين مقاله پس از بررسي معنا و مفهوم دفاع مقدس در قرآن كريم و پاره‌اي از اسناد ديگر، به تبيين مباني نظري آن پرداخته شده است. اهميت شناختي دفاع براي ايجاد جوامع سالم بيان گرديده است.