مقاله مباني کلامي توسعه پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فلسفه دين از صفحه ۴۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: مباني کلامي توسعه پايدار
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پايدار
مقاله اقتصاد اسلامي
مقاله ليبراليسم
مقاله مباني کلامي توسعه پايدار
مقاله محيط زيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني فرد سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانش اقتصاد با وجود اين که در علوم تجربي رقم خورده است، اما متاثر از اعتقادات و ارزش ها است. به علاوه، نظام هاي اقتصادي که اهداف و جهت دهي اين دانش را به عهده دارند، نيز بر مباني کلامي و ارزشي استوار مي باشند. توسعه پايدار يکي از مقولات دانش اقتصاد است که در دهه هاي اخير توجه بسياري از دانشمندان توسعه را به خود جلب کرده است. نگراني هاي ناشي از تخريب محيط زيست و از بين رفتن حقوق نسل هاي آتي، علاوه بر اقتصاددانان، دانشمندان علوم ديگر را نيز به تامل واداشته است.
فرضيه ما در اين تحقيق اين است که ناکارآمدي نظام سرمايه داري در غلبه بر مشکل ناپايداري توسعه، ناشي از مباني فلسفي و کلامي اين نظام بوده و نظام اقتصادي اسلام با بهره مندي از تعاليم دين مبين اسلام، بر مبايني استوار است که زمينه پيامدهاي منفي توسعه يافتگي را از بين برده و رفاه عمومي همه افراد را اعم از انسان هاي موجود و افراد نسل هاي آتي را تامين خواهد کرد. در اين مقاله با استفاده از آيات و روايات به معرفي مباني کلامي توسعه پايدار پرداخته و اثبات خواهيم کرد که اين مباني زمينه توسعه پايدار را فراهم مي کند.