سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محسن فرمهینی فراهانی –

چکیده:

مبانی، گزاره های توصیفی هستند که عنایت به ویژگیهای اساسی انسان دارند و اصل، قاعده عامه ای است که می توان آن را به منزله دستورالعمل کلی در نظر گرفت و از آن به عنوان راهنمای عمل در تدابیر تربیتی استفاده کرد.برای بیان هر اصلی به یکی از ویژگیهای عمومی انسان تکیه خواهد شد. و در پی آن، برای توضیح روشهای تربیتی نیز به تناسب به اصول اتکا خواهد شد این روش ارتباط منطقی و نظم بیشتری در ارائه مطالب فراهم می آورد