سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنگره بین المللی اخلاق زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی السان – دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
زینب کنعانی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ش

چکیده:

بررسی مبانی تاریخی اخلاق زیستی نشانگر نوع همگرایی در میان تمام ملل جهان در این زمینه می باشد. این امر بیش از آنکه نتیجه هم فکری و تمایل کشورها به داشتن اخلاق زیستی متحدالشکل باشد، ناشی از طبیعت اخلاق و این مساله مهم است که بیشتر مبانی اخلاق زیستی زمانی شکل گرفته اند که کشورها از حیث پیشرفتهای علمی و پزشکی در وضعیت تقریبا برابری قرار داشته اند. در این مقاله با تاکید بر «همگرایی جهانی»در تلاش برای اثبات این مساله خواهیم بودکه چگونه می توان باتحلیل دقیق مشابهت های موجود، به استراتژی جدیدی در زمینه اخلاق زیستی در سطح جهانی دست یافت . اگرچه همگرایی ملل در این زمینه در تمام جنبه ها «اتفاقی» و «ناشی از طبیعت قضیه» نیست، ولی با نظام مند کردن مبانی موجود و تدوین «اخلاق زیستی متحد الشکل» می توان علاوه بر رسیدن به همگرایی واقعی، در صورت بروز بحران اخلاقی ناشی از طرح روش نوین علمی، با تمسک به اجمال جهانی از بسیاری از اثار زیانبار آن گریخت و به رویه ای یکسان در سطح جهنی در مقابله با اتخاذ تدابیر هماهنگ در برابر آن دست یافت.