سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریبا دشتی –

چکیده:

کشور ایران جزو ۱۰ کشور سانحه خیز جهان می باشد که این موضوع لزوم توجه به امر مدیریت بحران و برنامه ریزی جهت اجرای سیستم های مقابله با حوادث و سوانح را درکشور تاکید می کند.
در این راستا ، ایجاد آمادگی در افراد و اعمال ساختار مدیریت بحران درمکان های ویژه ، تاثیر بسزایی در کنترل شرایط بحرانی دارد، زیرا این اماکن با توجه به فعالیت های روزمره خود از قبیل ارائه خدمات درمانی ، تجاری و … تعداد زیادی از افراد را در یک بازه زمانی در خود جای دادهو در صورت بروز بحران ، احتمال آسیب های جسمانی و میزان تلفات و خسارات در آنها بیشتر می باشد .
بدین منظو ر در این مقاله با انتخاب مراکز بهداشتی – درمانی به عنوان یکی از این دسته مراکز ، سعی شده است با استفاده از سیستم فرماندهی بحران بیمارستانی ( که در مراکز درمانی سراسر دنیا در حال اجرا بوده ) و مقایسه عملکرد این سیستم با رویکردهای اجرائی گذشته و سپس انتخاب یک بیمارستان به عنوان طرح پایلوت و اجرای این سامانه در آن ، موانع و مشکلات اجرائی از نظرتطبیق این ساختاربا شرایطبیمارستان های کشور بیان شده و در نهایت راهکارهایی جهت اصلاح و تغییرات احتمالی پیشنهاد گردد.