سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منوچهر حمیدیان – دکترای سازه های هیدرولیکی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق
احسان احمدی – دانشجوی کارشناسی عمران سد و شبکه – دانشگاه صنعت آب و برق
مصطفی زمانیان – کارشناس ارشد خاک و پی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با نگرشی بر تاریخچه بهره برداری و نگهداری سدها احداث شده و در دست مطالعه و اجرا در طول قرن بیست و یکم در ایران و جهان ملاحظه می شود که سدهای فوق با توجه به طول عمر محدود آنها بعد از مدتی امکان بهره برداری از آنها به دلایل مختلف عملی نخواهد بود. لذا کارشناسان و صنعتگران آب و محققین بر این عقیده هستند که جهت حفظ سرمایه گذاری فنی و اقتصادی انجام شده لازم است در رابطه با امکان افزایش ارتفاع سدها بررسی و تحقیق شود. بر اساس آن در حال حاضر چندین طرح به صورت کوچک و بزرگ در ابعاد مختلف مطالعه و حتی بعد از اتمام طراحی اجرا شده است. مقاله حاضر در این راستا بررسی و تحقیق شده که در آن مبانی طراحی سد از نظر:
– اطلاعات پایه ای، منابع آب، هیدرولیک ، سازه ، ژئوتکنیک، تکنولوژی مصالح و اجرا، مرمت و بازسازی، زیست محیطی
بررسی شده است و در نهایت کارهای انجام شده در کشور اسپانیا و به صورت موردی در سدهای Lacirea , El vado , … مطالعه گردیده است و همانطور که در کشور ایران از سدهای رزینه رود به صورت خاکی و سد دز به صورت بتنی قوسی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و نتایج آ ن به صورت فرآیندی ارائه گردیده است که در خاتمه راه کارهای مربوط به مطالعات ارائه می گردد.