سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید ایمنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

به هنگام وقوع حریق در یک ساختمان نجات جان انساﻧﻬا و کاهش تلفات جانى مهمترین هدف بوده ودر طراحى معمارى لازم است ضوابط و مقررات مربوط به خروج اضطرارى و تخلیه فورى ساختمان رعایت گردد . ضمنًا به لحاظ اینکه ساختمان و تأسیسات آن بخشى از سرمایه ملى محسوب مى شود حف ا ظت از آن در شرایط مختلف از جمله به هنگام وقوع حریق نیز از اهمییت فوق العاده اى بر خوردار مى باشد .بر این اساس در آئین نامه ها ى ملى کشورهاى مختلف ضوابط و مقررات محاسبه و حفاظت سازه ها در مقا بل حریق تدوین و ارائه شده است . در این مقاله خلاصه اى از اصول مبانى طراحى سازه ها در مقابل حریق و نکاتى از آئین نامه ISO 834 که در خصوص نحوه تعیین مقاومت الماﻧﻬا سازه در مقابل حریق مى باشد ارائه میگردد این مطالب شامل تعریف خرابى , الزامات سازه اى , روشهاى برآورد مقاومت در مقابل حریق , تعریف بار حرارتى , ویژگى هاى مکانیکى و حرارتى مصالح و منحنى هاى مربوطه در درجه حرارت بالا مى باشد