سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین وروانی فراهانی – رئیس اداره CM ، شرکت مدیریت تولید برق شازند ( نیروگاه حرارتی شازند )

چکیده:

امروزه استراتژی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیتCondition Based Maintenance جایگاه ویژه ای را در برنامه ریزی نت سیستمهای صنعتی در سراسر دنیا به خود اختصاص داده ، به طوریکه در بسیاری از صنایع پیشرفته، تعمیرات بر اساس وضعیت، بخش مهمی از تعمیرات برنامه ریزی شده را تشکیل می دهد . مراحل پیاده سازی این استراتژی، شامل آماده سازی، طراحی، استقرار و اجرا بوده و به عنوان یک برنامه پویا، نیازمند ارزیابی مستمر و تعریف پروژه های بهبود است . هستة اصلی این استراتژی را برنامه پایش وضعیت یکپارچه Integrated Condition Monitoringتشکیل می دهد که در طی مرحله طراحی، شکل گرفته و در قالب سیکل CM صورتاجرایی می یابد .
در کشور ما آشنایی اولیه با این دیدگاه از مدتها قبل بوجود آمده و در برخی صنایع نیز تجربیاتی حاصل شده اما موضوع ایجاد یک برنامه سیستماتیک، منسجم ویکپارچه در این زمینه، کمتر مورد توجه قرار گرفت ه است . در این میان، تبیین چارچوب تئوریک موضوع در کنار ارائه یک تجربه موفق می تواند برای علاقمندان مفید واقع شود . لذا در این مقاله، ضمن تشریح مبانی اساسی CBM و استانداردهای موجود در این زمینه، به عنوان یک مطالعه موردی، گزارشی از چگونگی شکل گیری و استقرار ای ن سیستم و مراحل ایجاد " برنامه CM یکپارچه " در نیروگاه حرارتی شازند ارائه می شود .