سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد باقری – استادیار گروه مکانیک
مجید عالی طاولی – استادیار گروه مکانیک
توحید کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی
اکبر تحریری ماسوله – محقق گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی اجمالی زمینه های تحقیقات تجربی ضربه سنج امواج دریا، ضرورت و مبانی طراحی و ساخت دستگاه آزمایش ضربه سنج بیان شده و ساختار دستگاه آزمایش تشریح می شود. سپس جدو ل ها و نمودارهای بدست آمده از مراحل سنجش ضربه امواج دریا در سالهای ۱۳۷۹-۱۳۷۴ شمسی برحسب ماه بطور متوالی، در سه ایستگاه تحقیقاتی نصرت آباد (نزدیک آستارا )، بندرانزلی و رامسر ارائه م ی گردد. در خاتمه نتایج آزمایش های ارائه شده مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج بدست آمده و نمودارهای مشخصات رفتاری امواج دریا در طی فصول سا ل های مختلف، نکات با اهمیتی نظیر افزایش تبخیر آب سطح دریا، افزایش غلظت شوری آب در تابستان و عکس این رفتار در زمستان بواسطه افزایش آب رودخانه ها و شیرین بودن آ ن را نشان می دهند. آزمایشهای انجا م شده نشان دهنده این واقعیت هستند که میزان ضربه امواج آب دریا در تابستان و زمستان، به تناسب افزایش و کاهش غلظت شوری آب، متفاوت می باشد. همچنین این آزمایشها نشان می دهند که جهت وزش باد ارتباط مستقیم با میزان کاهش و افزایش ارتفاع امواج دارد که منتج به افزایش و یا کاهش ضربه امواج می گردد. به عنوان مثال، نیروی ضربه موجی با ارتفاع تاج ۶۰ سانتیمتر در زمستان برابر با نیروی ضربه موجی با ارتفاع ۵۵ سانتیمتر در تابستان است . همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهند که آب دریا هیچوقت ساکن نیست. در انتها عملکرد دستگاه آزمایش نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.