سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر وثوقی – مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
امیررضا گودرزی – مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بیان این مسئله که فناوری نانوبیو، چه منشاء علمی دارد، سبب شناسایی و برنامه‌ریزی بهتر جهت استفاده از پتانسیل های ملی می گردد. با توجه به کاربردهای عمده و آینده دار نانوبیو (که در گزارشهای نانوبیو آمریکا و اتحادیة اروپایی یافت می شود)، می توان به ز یرساختهای موردنیاز کشور در این مورد پی برد. در ابتدا، تعاریف مختلف سازمانهای معتبر مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس، با تعیین دسته محصولات اولویت دار، به مسئلة تقویت بنیة علمی و ساختاری و برنامه‌ریزی‌های بعدی پرداخته می‌شود.