سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی ناصری – استادیار، اقتصاد منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عرفانه راسخ جهرمی – کارشناس ارشد، علوم اقتصادی، دستیار علمی دانشگاه پیام نور مرکز جهرم

چکیده:

اقتصاد دانان، سعی در تعریف مقیاس واحدی دارند که بیانگر درآمد باشد. متداول ترین شاخص استفاده شده در این زمینه، ضریب جینی است که از منحنی لورنز استخراج می شود. این ضریب بین حداقل صفر (به عنوان توزیع عادلانه در آمد) و حد اکثر یک ( به عنوان توزیع نابرابر کامی درآمد) قرار می گیرد. ضریب جینی در زمینه های دیگر اقتصاد، بربای نشان دادن : توزیع نابرابر دستمزدها، توزیع نابرابر عوامل تولید، تجمع سهام و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی بلند مدت ضریب جینی در ایران، حاکی از تغییرات کم آن و پایداری توزیع نابرابر درآمدها می باشد.