سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۴۹

نویسنده(ها):

مسعود خداپناه – دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

با توجه به گسترش روزافزون استفاده از خودرو شخصی در کشور در این مقاله ابتدا مبانی نظری پیامدهای بیرونی حمل و نقل با خودرو شخصی ارائه شده است. و به منظور دسترسی به تخصیص بهینه منابع ابتدا هزینه های پیامدهای بیرونی را شناسایی و اثرات هر کدام مطرح گردیده است . سپس ضمن معرفی روش های سنجش هزینه های پیامدهای بیرونی، کاربرد آنها را با توجه به مطالعات و تجربیات داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان بصورت جداگانه روش پولی کردن هر پیامد بیرونی پیشنهاد شده است.