سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی هادیان امری – دانشجوی دکترای مهندسی آبخیزداری دانشگاه مازندران- عضو انجمن هیدرولی
کریم سلیمانی – دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار

چکیده:

سازه های کنترل سیلاب مشبک به منظور تخلیه و عبور تدریجی و بی خطر جریان سیلابی ناشی از رگبارهای شدید به سمت پایین دست احداث می گردند و در حد ظرفیت از انتقال تنه درختان تنومند و تخته سنگها که متأسفانه در اکثر شهرهای ساحلی به دفعات سبب مسدود شدن دهنه پل ها شده، خسارات مالی و جانی زیادی را به دنبال داشته است، جلوگیری می نماید. در این مقاله نکات عمده در طراحی انواع بندهای مشبک که در ایران به عنوان تنه و سرشاخه گیر احداث می گردد، با توجه به اطلاعات هیدرولوژیکی منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا انواع این بندها و اهداف ساخت آنها معرفی شده است. سپس شرایط طراحی این سازه ها که در محاسبات مربوط به سر ریز، حوضچه آرامش و سایر اجزاء باید لحاظ گردد، تشریح شد. در ادامه محاسبات مربوط به نمونه ای از این سازه ها که در حوزه آبخیز درویشان نکارود مازندران طراحی و احداث شد،
تحلیل و تشریح گردید.