مقاله مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه ۶۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام خميني (ره)
مقاله توسعه سياسي
مقاله مبانی
مقاله اهداف
مقاله غرب
مقاله الگوي دنياگرا
مقاله الگوي متعاليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني پور مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در پي پاسخ به اين سوال است که الگوي توسعه سياسي از منظر امام خميني چيست؟ فرضيه نوشتار اين است که حضرت امام (ره)، در پي بيان الگوي توسعه سياسي متعاليه در برابر الگوي توسعه سياسي متدانيه (دنياگرا) غربي است. از منظر ايشان هدف غايي توسعه سياسي، صرفا اصالت لذت و دنياگرايي نيست، بلکه هدف اصلي توسعه با هدف زندگي انسان که تحقق مکتب توحيد است گره خورده. الگوي غربي به دنبال ايجاد توسعه سياسي دنياگرا با حذف سنت، مذهب و تحقق توسعه انسان محور و نفي خدا محوري با ويژگي هاي سکولار است. اما امام خميني (ره) به دنبال تحقق توسعه سياسي متعالي، با محوريت خدا در نظام سياسي است و در صدر اهداف توسعه سياسي، تحقق مکتب الوهيت و ايده توحيد را مطرح مي کند.