مقاله مبحثي از مباحث حقوق و اقتصاد: چالش هاي حقوقي و اقتصادي ثبت «كاربرد جديد دارويي» براي كشورهاي در حال توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: مبحثي از مباحث حقوق و اقتصاد: چالش هاي حقوقي و اقتصادي ثبت «كاربرد جديد دارويي» براي كشورهاي در حال توسعه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختراعات دارويي
مقاله كاربرد جديد
مقاله كشورهاي در حال توسعه
مقاله چالش هاي حقوقي
مقاله چالش هاي اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختراعات دارويي به عنوان چالش برانگيزترين موضوع حقوق مالكيت فكري، بستر اختلاف نظرهاي بسيار ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده و در چند سال اخير، مقوله اي جديد بر چالش هاي موجود افزوده شده و آن امكان يا عدم امكان ثبت كاربرد جديد دارويي به عنوان يك اختراع. در اين مقاله سعي مي شود ضمن بيان و نقد استدلالات حقوقي و اقتصادي مخالفان و موافقان حمايت از اين موضوع جديد، چالش هاي حقوقي و اقتصادي پذيرش آن را براي كشورهاي در حال توسعه تبيين كرده و راهكارهايي را به قانون گذار ايراني و گروه مذاكره كننده كشور در فرايند الحاق به سازمان تجارت جهاني (WTO) پيشنهاد دهد. نويسنده مقاله درصدد اثبات اين فرضيه است كه حمايت از اين موضوع، چالش هاي بسيار خصوصا در بعد اقتصادي براي كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران به همراه خواهد داشت.