سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش سوخت جایگزین (CNG) و خودروهای گازسوز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیوان شریفی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ک

چکیده:

دستیابی به میزان مجاز آلاینده های مضر خروجی از موتورهای درونسوز که طی استانداردهای سخت گیرانه زیست محیطی تعریف شده اند، استفاده از روشهای پس پالایش (After Treatment) را برای کاهش آلاینده ها در خودروهای کنونی ناگزیر کرده است. مبدل های کاتالیستی (Catalytical Coverters) به عنوان یکی از متداول ترین و موثرترین روشهای پس پالایش امروزه به شکل بسیار گسترده مورد استفاده خودروسازان است. در نوشتار حاضر پس ازمعرفی گاز طبیعی به عنوان سوخت جایگزین در موتورهای درونسوز،ساز و کار حاکم بر مبدل های کاتالیستی بررسی می شود. در این مقاله سعی بر آن است که ضمن مطالعه آلاینده های مختلف در موتورهای گاز طبیعی سوز و مقایسه آنها با موتورهای پایه بنزینی، مبدل های کاتالیستی و نوع مواد به کار رفته در آنها دراین موتورها معرفی شد. دیده می شود که کاهش آلاینده ها یی نظیر متان (CH4) که عمده هیدروکربن های نسوخته در موتور گاز طبیعی سوز را شامل گردد، مستلزم استفاده از نوع خاصی کاتالیست با فن آوری ویژه مربوط به آن می باشد.