مقاله متاسنتز تحقيقات کيفي در علوم بهداشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: متاسنتز تحقيقات کيفي در علوم بهداشتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متاسنتز
مقاله تحقيقات کيفي
مقاله متا آناليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفايي شيرپاك خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: گوروگه سپالي
جناب آقای / سرکار خانم: چيني چيان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انجام تحقيقات کيفي در علوم بهداشتي رو به افزايش است. هر يک از اين تحقيقات فقط گوشه اي از حقايق مربوط به پديده مورد بررسي را بازگو مي کند و به تنهايي تفسيري جامع و همه گير از آن ارايه نمي دهد. شايد به همين دليل نتايج اين تحقيقات کمتر در سياست گذاري ها و ارايه خدمات بهداشتي استفاده مي گردد.
متاستنز شيوه اي است که در آن نتايج گروهي از تحقيقات کيفي کنار هم گذاشته مي شود و محصول نهايي مفهوم و تفسيري جامع و نو از پديده مورد بررسي ارايه مي دهد. در محصول نهايي متاسنتز همزمان نتايج پژوهش هاي اوليه قابل جستجو هستند.
فقدان مقاله اي به زبان فارسي در شرح اين شيوه نوين، نويسندگان اين مقاله را بر آن داشت تا با نگارش اين مقاله دست اندر کاران علوم بهداشتي از جمله محققين و دانشجويان را با چگونگي و مراحل مختلف انجام متاسنتز آشنا ساخته و آنان را تشويق به استفاده هر چه بيشتر از نتايج مطالعات کيفي در زمينه هاي مختلف علوم بهداشتي نمايند. در اين مقاله به موارد زير در انجام متاسنتز اشاره شده است: تعريف، ضرورت و چگونگي انجام متاسنتز، تعيين سوال تحقيق، انتخاب مطالعات واجد شرايط، آناليز مطالعات و نهايتا انجام دهنده متاسنتز.
محتواي اين مقاله علاوه بر دست اندرکاران و دانشجويان علوم بهداشتي، براي استفاده محققين و دانشجويان در ساير رشته هاي وابسته و مرتبط نظير علوم اجتماعي نيز کاربرد خواهد داشت.