سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جواد قانعی اردکانی – دانشگاه پیام نور گلپایگان
علی درویش زاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

توده های نفوذی مورد مطالعه در ۷۵ کیلومتری جنوب شرق نائین با ترکیب گرانیت تا گرانودیوریت به سن الیگومیوسن که در سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه نفوذ کرده است. این توده ها بصورت منفرد، دوکی شکل و از ساختار منطقه تبعیت نموده و واجد شواهد پتروگرافی از جمله بافت کاتاکلاستیک ، میرمکیت حاشیه ای، پلاژیوکلاز با ماکل صفحه شطرنجی و شواهد ژئوشیمیایی نظیر آرایش واگرای نمونه ها در نمودار Na2o-sio2 و روند غیر خطی نمونه ها در نمودار Rb-sio2 و روند غیر خطی و شیب منفی برخی از نمونه ها در نمودار Na2o-K2o بیانگر فرایند متاسوماتیسم آلکالن بر روی این توده ها می باشد.