سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آمنه بیگی هرچگانی – گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا رحمانی – گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی ادریس – گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
نفیسه نیلی – گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

متالوپروتئینازهای زمینهای دستهای از اندوپپتیدازهای وابسته به روی هستند که نقش مهمی را در تغییر شکلی بافتی وپاتوفیزیولوژی بسیاری از بیماریها دارند. از آنجایی که خسارت ناشی از آسیت یکی از مشکلات مهم صنعت طیور به شمار میآید و کمبود اکسیژن ناشی ازارتفاع (از سطح دریا) یکی از دلایل مهم بروز آسیت میباشد و مراکز مهم صنعت پرورش طیوردر مناطق مرتفعی مانند شهرکرد وجود دارد و بروز آسیت در مرغداریهای این منطقه بالاست. بنابراین بر این اساس مطالعهای در مورد تغییرات آنزیمهای مذکور در پلاسمای خون پرندگان پرورشی دو منطقه شهرکرد و شمال در هفتههای پرورشی صورت گرفت تا شاید نتایج حاصله بتواند در شناسایی شروع جریان آسیتی مؤثر باشد