سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی آشنا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
اصغر محمدی فاتح – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت ب
ناصر عسگری – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مجید زارع پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت ب

چکیده:

پیشرفت هایی که اخیرا در زمینه ی فناوری اطلاعات صورت گرفته اند، موجب ظهور شکل جدیدی از سازمان به نام سازمان مجازی شده، این سازمان به عنوان یک پارادیم جدید طرح سازمانی برای کسب مزیت رقابتی، و پاسخ به الزامات تجارت الکترونیک تبلور یافته اند. مدیریت سازمانهای مجازی که متا – مدیریت نامیده می شود یک رویکرد سیستماتیک برایبهره گیری از مزیت اقتصادی رقابتی برای یک سازمان مجازی می باشد. در این تحقیق به بررسی تعاریف، ابعاد سازمان های مجازی، ویژگیهای سازمانهای مجازی، عوامل اساسی درموفقیت تیم ها و سازمان های مجازی ، متا – مدیریت و الزامات مدیریتی در سازمان های مجازی، انتخاب افراد مناسب برای سازمان های مجازی، رهبری همه جانبه ، نقش توانمندساز IT برای سازمان های مجازی پرداخته و در نهایت به جمع بندی و نتیجه گیری می پردازیم.