سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهراب فاضلی – مدیر امور برق ناحیه شمال سازمان اب و برق خوزستان

چکیده:

نظر به اینکه در بخش دولتی پرداخت حقوق و مزایا بر اساس سیستم وقت مزدی بوده و پرسنل به ازاء وقتی که در اختیار واحد مربوطه قرار می دهند حقوق دریافت می دارند در این رویهبا رد، و راندمان کار چندان ملاک نبوده و تنها حضو پرسنل در محل کار کافی است لذا بنظر می رسد باید تحولی در این زمینه ایجاد نمود و به سمت ملاک های بخش خصوصی گام برداشت تا راندمان کار در بخش دولتی بالاتر رفته و پرسنل نیز با دریافتی بالاتر نیاز مادی خود را مرتفع نمایند در این مقاله سعی شده است بخش هایی از واحدهای تولیدی و تعمیرات نگهداری سازمان اب و برق خوزستان بر مبنای طرح کارانه مورد بررسی قرار گرفته و روش اجرایی پیشنهاد گردد.