سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدتقی خراسانی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
سعید شورگشتی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

در این مطالعه پروتزهای عروقی با قطر ۶mm با استفاده از روش اسپری و مکانیسم فاز برگشتی از پلیمر پلی اورتان ساخته شده است . پروتزهای عروقی با تغییر فاصلة بین میلة چرخان و اسپریها، تهیه شدند . پس از ساخت پروتزها، مورفولوژی و مقدار تخلخل در آنها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی گردید و خواص مکانیکی آنها اندازه گیری شد و مشاهده شد با افزایش فاصله، مقدار تخلخل فیلمها افزایش پیدا می کند و این افزایش باعث کاهش خواص مکانیکی می‌شود. در نهایت آزمایش کشت سلول در خارج از بدن (in vitro) انجام گردید و مشاهده شد که پروتزهایی که دارای مقدار تخلخل بیشتری هستند، سلولهای بشتری بر روی آنها رشد می‌کنند.