سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهره رمضانپور – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، رشت، سدسنگر

چکیده:

سیانوپروکایوت ها در قسمت مصبی تالاب ساحلی انزلی که از جمله تالابهای کم عمق می باشد مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه درفصول رویشی بهار و تابستان سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۸۴ انجام گردید. در طی این بررسی تاکنون ۲۴ گونه از سیانوپرکایوتها به روش کلاسیک شناسایی گردیده اند. گونه Cylindrosmopsis raciborskii از مهمترین و متداولترین آنها در مصب تالاب انزلی در طی این بررسی مقایسه ای بوده است. این گونه که از نوع گونه های آب شیرین نواحی ساب تروپیکال و پان تروپیکال است (Pantropical, Subtropical) بطور عمده در نواحی غربی تالاب انزلی که دارای آب شیرین با قلیائیت بیش از ۸ می باشد دارای فراوانی قابل ملاحظه ای است و در عضیماههای سال گونه غالب این بخش از تالاب را تشکیل می دهد. این گونه در رودخانه ولگا، دریای آزوف و بخشهای مرکزی آسیا بطورمثال در قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز مشاهده گردید. از مشخصات فیزیکی و شیمیایی این ناحیه شوری ۵% و میانگین اورتوفسفات (P-PO4) 17/0 mg.1-1 و نیترات (N-NO3) 083/0 mg.1-1 است.