سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مژگان رجبلو – شرکت بین المللی و مهندسی پارسا مشاور تهران

چکیده:

امروزه با گسترش مفا هیم مدیریت پروژه و نیاز سازمان ها در به کارگیری از این دانش و ارتقاء فرهنگ به کارگیری مدیریت پروژه، ضرورت ارائه روشی جهت طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه به خوبی احساس می شود PMBOK کامل ترین استانداردی است که در جامعه متخصصین جایگاه ویژه ای یافته است . تا کنون در کشور به دلیل عدم وجود یک روش مدون طراحی و پیاده سازی استاندارد PMBOK این استاندارد توسط کارفرمایان و مدیران پروژه ها به صورت گسترده به کار گرفته نشده است در این مقاله رویکرد طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه بر اساس تجربه به دست آمده توسط شرکت پارسا مشاور تهران در انجام موفقیت آمیز این امر ، ارائه می گردد. در ابتدای مقاله، روند کلی استقرار سامانه مدیریت پروژه تبیین می گردد . سپس روند جمع آوری اطلاعات و شناخت کامل از سامانه مدیریت پروژه موجود، توضیحاتی داده شده و نمونه کاربرگ طراح ی شده در این خصوص ارائه می گردد، پس از آن متدلوژی طراحی سامانه مدیریت پروژه با اطلاعات جمع آوری شده تشریح می گردد . در پایان مقاله نیز مزیتهای متدلوژی انتخابی و جمع بندی از کل مقاله را ارائه میشود. باشد که مورد توجه و استفاده علاقه مندان دانش مدیریت پروژه قرار گیرد.