مقاله متدولوژي براي تخصيص مقادير ذخيره احتياطي در يک زنجيره تامين، با استفاده از الگوريتم شبيه سازي تبريد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي صنايع (دانشکده فني دانشگاه تهران) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: متدولوژي براي تخصيص مقادير ذخيره احتياطي در يک زنجيره تامين، با استفاده از الگوريتم شبيه سازي تبريد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت زنجيره تامين
مقاله مديريت موجودي
مقاله شبيه سازي تبريد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي طباطبايي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ماكويي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ما متدولوژي براي تخصيص مقادير ذخيره احتياطي معرفي مي نماييم. مساله مورد نظر، داراي دو هدف کمينه نمودن بهترين زمان دسترسي و هزينه موجودي است. با توجه به ماهيت NP-Hard مساله فوق، از الگوريتم شبيه سازي تبريد براي حل متدولوژي پيشنهادي در مسايل با ابعاد بزرگ استفاده شده است. جهت بررسي صحت عملکرد و کارآيي، متدولوژي از طريق حل مثال عددي به اثبات رسيده است. نتايج به دست آمده، دلالت بر درستي عملکرد متدولوژي پيشنهادي و همچنين توانايي الگوريتم هاي شبيه سازي تبريد ارايه شده در دستيابي به جواب هاي نزديک به بهينه، دارد.