مقاله متدولوژي تبيين عوامل بحراني موفقيت و شكست نابي سازمان هاي توليدي با رويكرد فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: متدولوژي تبيين عوامل بحراني موفقيت و شكست نابي سازمان هاي توليدي با رويكرد فازي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد ناب
مقاله عوامل بحراني موفقيت
مقاله عوامل بحراني شكست
مقاله منطق فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنجيرچي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: صيادي تورانلو حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حكمراني غيرقابل انكار مفاهيم سيستم توليد ناب بر دنياي توليد و عمليات در چند دهه اخير، شركت هاي بسياري را به پياده سازي اين مفاهيم برانگيخته است. اما عدم توجه به اولويت ها و نيز منابع محدود شركت ها، بسياري از آنها را در اين مسير با شكست مواجه ساخته است. هدف اصلي اين مقاله، تدوين متدولوژي اي جهت تعيين مسير حركت نابي براي شركت ها با استفاده از تعيين مهمترين عوامل موفقيت و بحراني ترين عوامل شكست آنها در مسير نابي است. بدين منظور اهميت و عملكرد سنجه هاي نابي با استفاده از متغيرهاي كلامي، اندازه گيري و سپس با جانمايي در ماتريس استراتژيك نابي، عوامل آسيب زا و توفيق آفرين در اين حوزه شناسايي مي شوند. در نهايت قانون پاره تو در تعيين موثرترين عوامل در اين دو حوزه به كارگرفته مي شود.