سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سینا صمدی – کارشناس ارشد پژوهشکده اقلیم شناسی (گروه پژوهشی تغییر اقلیم)
سهیلا جوانمرد – عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
مهدی آسیائی – کارشناس ارشد پژوهشکده اقلیم شناسی (گروه پژوهشی اقلیم شناسی بلایای جو

چکیده:

در قرن حاضر، بلایای طبیعی ، به عنوان یکی از اشکال کاملا شناخته شده و مهم بلایا درجهان مطرح بوده بطوریکه باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری بر بخش های اجتماعی، اقتصادی و محیطی شده و هر ساله انسانهای زیادی جان خود را بر اثر وقوع این بلایای ویرانگر از دست می دهند. در این میان، آمادگی و ارائه تصمیم گیری های مناسب،ریال می تواند باعث کاهش خسارات احتمالی گشته و زیانهای وارده را به حداقل رساند. خشکسالی به عنوان خسارت بارترین و تکرار پذیرترین بلیه طبیعی محسوب میگردد و نسبت به سایر بلایای طبیعی، دارای تکرار بیشتر و مدت زمان وقوع طولانی تری است. این بلیه جز طبیعی از هر اقلیم محسوب می گردد بطوریکه بکندی و در دوره زمانی نسبتا طولانی ظهور و توسعه پیدا می کند، لذا تعیین زمان وقوع، توسعه و پایان آن بسیار مشکل می باشد و به همین دلیل خشکسالی را پدیده ای خزنده تلقی می کنند. لذا ارائه راهکارهای مدیریتی در مقوله کسب آمادگی در رویارویی با این بلیه می تواند نقش بسیار مهمی را در مدیریتهای بهینه و به حداقل رساندن خسارات وارده ایفانماید و همین امر خواهد توانست راهگشای سیاستگذاریهای مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران گردد. در این تحقیق سعی گردیده است تا با ارائه روشی تکمیلی، طرح مناسبی را جهت رسیدن به این آمادگی ارائه نمود.