سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
مجتبی پوربشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

گاتردر قالب های فورج بسته به منظور ایجاد فشار کافی برای پر شدن کامل حفره قالب مورد استفاده قرار می گیرد.گاتر به طور معمول درسر تاسر محیط حفره قالب با عرض وضخامت یکنواخت طراحی می گردد.توسعه های اخیر در فرایند فورج با استفاده از کدهای پیشرفته شبیه سازی فرایند فورج طراحان را به سمتی راهنمایی می کند که با استفاده از کنترل جریان مواد در قالب باعث کاهش موثر ضایعات فرایند فورج گردند.در این مقاله، کاهش ضایعات مواددرفرایند فورج با استفاده از گاتر متغیر ارائه شده است. الگوریتمی بر اساس استفاده از گاتر متغیر در محیط قطعه کار به منظور کاهش ضایعات ارائه شده است و در ادامه اثر گاتر متغیر در تشکیل فلش در اطراف قطعه با استفاده از روش المان محدود شبیه سازی شده است.یک آزمایش تجربی نیز به منظور بررسی صحت نتایج شبیه سازی انجام شده است.در انتها، سیستم گاتر متغیر اتوماتیک به منظور توسعه بیشتر الگوریتم ارائه شده پیشنهاد شده است.